Quy định & chính sách
Điều khoản sử dụng

27/09/2018 15812

Quy định về thông tin đăng ký thành viên trên GiaoDich247.Com
Giải quyết khiếu nại

27/09/2018 27095

Quý khách có thắc mắc vui lòng gọi Hotline để được hỗ trợ .

Chính sách bảo mật thông tin

27/09/2018 10834

CAM KẾT BẮT BUỘC VỚI NGƯỜI DÙNG KHI ĐĂNG KÝ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN LÊN WEBSITE GIAODICH247.COM
 
( Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc  sử dụng bất ký một dịch vụ nào trên  GIAODICH247.com là bạn mặc định đã thực hiện một giao kết với GIAODICH247.com với  các điều khoản dưới đây . GIAODICH247.com được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này )